menu

Okiem konserwatora

Stara Drukarnia to projekt o wielu obliczach. Celem jest przywrócenie świetności dawnemu budynkowi i dostosowanie go do bieżących czasów, a wręcz wybiegających technologicznie w przyszłość.

Stara Drukarnia to również historia. Nie tylko budynku, lecz także Szczecina. Nie można opowiedzieć o tym obiekcie bez zanurzenia się w historię, jak również w specyfikę prac konserwatorskich. 

Zapraszamy do tej magicznej podróży w czasie. Dowiedz się:

  • jak wygląda proces odtworzenia zabytków,
  • jakie procesy wiążą się z tego typu przedsięwzięciem,
  • do jakich niezwykłych znalezisk doszło na budowie.

Poznaj ciekawych ludzi, przeczytaj wywiady, zanurz się w historii.


Przedstawiamy próbkę opracowań konserwatorskich, które rozpoczęły całą inwestycję. Zaczęliśmy bowiem od zlecenia konserwatorowi przygotowania rzetelnego i fachowego opracowania.


Poniżej znajdą Państwo pierwsze fragmenty opracowania. Już niedługo przedstawimy Wam kolejne odsłony tej opowieści.

Zakres opracowania konserwatorskiego

W tym dziale będziemy Państwu prezentować informacje dotyczące prac konserwatorskich prowadzonych w budynku przy ul. Św. Ducha. Będą one dotyczyć specyfiki warsztatu konserwatora oraz tego, co udało nam się odkryć. 

Zacząć należy jednak od przybliżenia, jakie badania zostały wykonane w ramach projektu. Program prac konserwatorskich dotyczy elewacji zewnętrznych oraz elewacji dziedzińca budynku Starej Drukarni, głównie klatek schodowych oraz pomieszczeń reprezentacyjnych, wewnętrznych stolarek drzwiowych i okiennych oraz dekoracyjnych elementów detalu wnętrza.

Badania organoleptyczne przeprowadzono na wszystkich elewacjach zewnętrznych, elewacjach dziedzińca oraz na klatkach schodowych, pomieszczeniach reprezentacyjnych wnętrza, głównie pierwszego piętra oraz parteru. Badania odkrywkowe przeprowadzono na klatkach schodowych, pomieszczeniu I piętra, stolarkach drzwiowych, stolarkach okiennych, detalu przejazdu bramnego, elementach metalowych dziedzińca, elementach drewnianych bocznej klatki schodowej, witrynach drewnianych elewacji frontowej. Badania laboratoryjne wykonano w wybranych punktach na zasolenie obiektu, stratygraficzne na stolarka drzwiowych wewnętrznych, polichromiach sali I piętra, elementach drewnianych bocznej klatki schodowej, stolarkach okiennych, witrynach drewnianych zewnętrznych. Badania petrograficzne wykonano na tynkach wewnętrznych.


Założenia konserwatorskie

Biorąc pod uwagę wartość naukową, historyczną i użytkową Starej Drukarni oraz stan zachowania budynku przyjęto następujące założenia konserwatorskie:

  • przeprowadzić konserwację wszystkich elementów wystroju zabytkowego wnętrza analizowanych pomieszczeń,
  • usunąć materiały budowlane silnie zniszczone i zasolone bez dekoracji malarskiej, nie kwalifikujące się do pozostawienia i przywrócić materiały na wzór pierwotnie użytych
  • w pracach konserwatorsko-restauratorskich zastosować materiały o składzie chemicznym i właściwościach zbliżonych do oryginalnych,
  • odtworzyć detal elewacji głównej w całości jak w założeniu pierwotnym albo pozostawić elewację uproszczoną, bez działania wybiórczego, czyli np.częściowego odtwarzania detalu. Stworzyłoby to elewację bez uzasadnienia historycznego
  • poddać konserwacji zachowane elementy detalu wnętrza, źle zachowane potraktować jako wzór do odtworzenia